Kritiserat stödpaket till lantbrukarna

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Sveriges lantbrukare kommer att erhålla stöd i vårbudgeten, detta på grund av de skenande bränslepriserna och särskilt dieselpriserna. Samtidigt får regeringen kritik för att det är ett symboliskt stöd som inte räcker långt.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har länge pekat ut de skenande dieselpriserna som mycket problamtiska. Detta då dessa ökar mycket snabbare i Sverige än inom övriga EU.

– Vi lever på en marknad där vi konkurrerar med våra kollegor i framför allt EU. Att vi har de högsta omkostnaderna påverkar vår konkurrenskraft negativt eftersom lantbrukarna själva står för hela den ökade kostnaden, säger Palle Borgström på LRF:s hemsida.

Även i riksdagen har frågan om de skenande priserna lyfts. Sverigedemokraternas Thomas Morell tog bland annat upp reduktionsplikten. Detta innebär att svenska bensinmackar måste blanda i allt större andel dyrt biodrivmedel. Detta ska öka successivt varje fram till år 2030. Inblandningen i diesel ska öka snabbare än för bensin. Därför skenar priset snabbare för diesel.

– Tittade man på Aktuellt i går fick man se Gunvor och Göran i Önskanäs som tvingades lägga ned sin gård. De hade varit jordbrukare i hela sitt liv, men nu gick det inte längre. I dag var djurbilen där och hämtade samtliga djur och körde dem till slakteriet. De lade ned sin gård. Kostnaderna var för stora, inledde Morell.

Foto: Thomas Morell (SD) i debatt mot energiministern

– Jag träffade Skogsentreprenörerna för en dryg vecka sedan. Man har skrivit en debattartikel. Jag ska läsa vad som står ”(…)I januari höjdes den nedre gränsen till 30,5 procent – och redan om några år ska den upp till 66 procent!” Vi skiljer ut oss i Sverige. Övriga Europa har ett mål på 14 procent till 2030. Vi är drygt 2 procent av Europas befolkning. Men vi begår kollektivt självmord när vi inte kan konkurrera på lika villkor, fortsatte Morell.

Stödet regeringen vill ge är tvådelat, dels ett riktat tillfälligt ekonomiskt stöd till de sektorer av lantbruket som drabbats särskilt hårt av olika prisökningar. Det rör sig om 300 miljoner. Utöver detta föreslår regeringen även att skattenedsättningen för diesel inom de agrara näringarna höjs tillfälligt med 2 kronor per liter, utöver den nedsättningen som finns idag. Regeringen beräknar att detta kommer kosta 700 miljoner kronor.

Detta har däremot fått kritik för att vara alldeles för lite, då jordbrukarna har haft enorma kostnadsökningar på senare tid.

Samtidigt har finansminister Mikael Damberg (S) tidigare klargjort att olika stödåtgärder bara kan vara tillfälliga. Detta uttalande skedde efter att elsubventioner betalats ut, vilket skedde på grund av den energikris avvecklade kärnkraftverk i södra Sverige renderade i.

LRF varnade redan förra året för effekterna av reduktionsplikten och effekterna den ger i dagsläget. I riksdagen finns det nu en majoritet som vill se över reduktionsplikten. Det är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som vill se förändringar av den. Däremot har man inte enats om en gemensam linje ännu.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program