Kritik mot ensidig bild avseende akuta totalförsvarsbehov

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Sveriges överbefälhavare general Micael Bydén har varnat för att Försvarsmakten lider brist på materiel som krävs för krigsförbandens uthållighet vid konflikt, detta meddelade han redan i början av januari i DN. Samtidigt kritiserar Sverigedemokraternas riksdagsledamot, och tidigare försvarspolitiska talesperson, Roger Richthoff det ensidiga fokuset på den militära delen av totalförsvaret.

Riksdagsledamot Richthoff, med en lång militär karriär bakom sig, menar att hans parti budgeterade för att täcka de resurser Försvarsmakten behövde. De utgick från Försvarsberedningens inriktningsbeslut för det militära försvaret och säkerhetspolitiken, Värnkraft.

– Vi tog fram kostnaderna för att kunna genomföra Värnkraft och lade in 2,9 miljarder mer i budgeten. Sedan fick vi ingen riksdagsmajoritet för det, vilket innebär att Försvarsmakten fått senarelägga beställningar, förklarar Richthoff till Swebbtv Nyheter.

Foto: Faksimil riksdagens webbtv (Richthoff i riksdagsdebatt)

När politiker pratar om totalförsvarsförmåga pratar man om två större delar, dels det militära försvaret men även det civila försvaret. Det civila försvaret är inriktat på att få saker så som rustningsindustrin, energiförsörjning, drivmedelsförsörjning, sjukvård, civila skyddsrum och annan vital infrastruktur att fungera även under krig. Det civila försvaret monterades i princip ner till obefintlighet under 2000-talet och är fortsatt i dåligt skick. Samtliga politiska partier har understrukit vikten av att återupprätta det civila försvaret, men fokus har lagts på det militära försvaret.

Även det civila försvaret är i behov av akuta investeringar enligt Richtoff. Han menar att extramedel borde tilldelas till både det militära och civila försvaret i vårbudgeten.

– Det är väl ingen hemlighet att det saknas vårdplatser och folk dör i vårdköerna. Så var det även före den här så kallade pandemin, säger Richthoff.

– Hur är det med elförsöjningen om det skulle hända någonting? Vi klarar inte ens av den i fredstid. Hur är det med livsmedelsförsörjningen som går ner? Hur är det med drivmedelslagringen? Grunden är att utan ett starkt civilt försvar så kommer inte heller det militära fungera, avslutar Richtoff.

Komponenter ur totalförsvaret ska också kunna användas under fredstid när kriser uppstår. Covid 19 avslöjade för många vilka enorma brister som sjukvården lider och vilka små resurser det militära försvaret kan bistå med vid en potentiell kris, jämfört med 1990-talet då både sjukvården och Försvarsmakten hade mer omfattande resurser att använda. Även den stora skogsbranden i Västmanland avslöjade stora brister i krisberedskapen och avsaknaden av samordning inom det civila försvaret.

Samtalen mellan partierna i försvarsberedningen inleds under denna vecka och Swebbtv fortsätter bevaka frågan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program