Kristersson: Sveriges största problem beror på invandring

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Den nya regeringen ser invandringen som Sveriges största ekonomiska och sociala problem. Det sade statsminister Ulf Kristersson (M) i sin regeringsförklaring idag.

Under sin regeringsförklaring i riksdagen på tisdagen pekade Ulf Kristersson ut fyra kärnområden som hans nya regering ska fokusera på.

Gängbrottsligheten, att ta sig igenom en ny lågkonjunktur med hög inflation, de skenande energipriserna samt Nato-medlemskapet.

– Sveriges enskilt största ekonomiska och sociala problem beror på stor invandring i kombination med dålig integration som har lett hundratusentals människor in i utanförskap och bidragsberoende, sade Ulf Kristersson i riksdagen.

Samtidigt måste Sverige tillbaka till ”rimliga elpriser”.

Gällande Nato vill han leda Sverige till att bli ”ett starkt medlemsland, och rusta vårt försvar för en säkerhetspolitisk miljö som inte har varit så osäker sedan andra världskriget”.

– Mitt budskap idag är alltså rätt kärvt: det är ett mycket tufft läge, som kan bli betydligt sämre. Men mitt budskap är också hoppfullt: Vi i Sverige har löst svåra problem förr, vi kan göra det igen. Generationer av svenskar har ställts inför tuffa tider och bestått provet.

Invandringen ska nu ner till EU:s lägstanivå, förklarade han.

– Invandringen till Sverige har varit ohållbar. Resultatet har blivit ett farligt utanförskap bland många utrikes födda, men också bland barn och ungdomar som är födda här i Sverige. Integrationsproblemen påverkar numera hela samhället i form av bostadssegregation och trångboddhet, arbetslöshet och bidragsberoende, hälsoproblem och dåliga skolresultat, brottslighet och utsatthet för brottslighet, hedersförtryck, otrygghet och kränkningar av ungdomars rättigheter, fortsatte Ulf Kristersson.

– Det har aldrig funnits en genomtänkt syn på hur många som kan komma till vårt land, och på vilka villkor. Inte heller på vilka spelregler som krävs för att integrera människor in i den svenska gemenskapen, när de kommer från länder med helt andra lagar, regler och kulturer.

– Regeringens besked är att så här kan det inte få fortsätta. Ett paradigmskifte kommer nu ske inom svensk migrationspolitik.

Asylrätten ska fortsatt upprätthållas utifrån de internationella regler som Sverige åtagit sig att dölja, enligt statsministern. Men utgångspunkten ska vara att skydd för den som flyr en konflikt eller kris ska erbjudas tillfälligt och för den som flyr Sveriges närområde.

– Sveriges lagstiftning för asylmottagande ska anpassas till att att inte vara mer generöst än vad som är en skyldighet för en medlemsstat enligt EU-rätten, klargör Ulf Kristersson.

Samtidigt vill regeringen säkra planerbar energi i södra Sverige, och man planerar bland annat kreditgarantier för nybyggnation av svensk kärnkraft. Vattenfall ska påbörja planering och upphandling av ny svensk kärnkraft, sade statsministern.

– Regeringen kommer omedelbart ge Svenska kraftnät ett förtydligat mandat att upphandla planerbar elproduktion där den bäst behövs för att öka elproduktionen, och utreda möjligheten att återstarta planerbar elproduktion i södra Sverige.

– Det energipolitiska målet ändras från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program