Kraftig majoritet av coviddöda är vaccinerade

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

En mycket kraftig majoritet av de som nu dör med covid-19 är vaccinerade, enligt Folkhälsomyndigetens diagram. Foto: Folkhälsomyndigheten

Ålder är en så pass hög riskfaktor vid covid-19 att det är framför allt vaccinerade äldre som dör med infektionen. Det förklarade Folkhälsomyndigheten under torsdagens pressträff. Bland personer över 70 år är det procentuellt sett nästan lika många vaccinerade som ovaccinerade som dör efter covidinfektion.

De flesta som dör med covid-19 är fullvaccinerade äldre, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.

– Det är framför allt vaccinerade individer som avlidit med covid-19, sade myndighetens Sara Byfors under torsdagens pressträff. Och det beror på att ålder är en så pass stark riskfaktor att även om man är vaccinerad och äldre så har man en risk att inte klara av den här infektionen.

– Så vi behöver alla hjälpas åt att skydda dem genom att vaccinera oss och inte träffa äldre när vi har symtom.

Enligt Byfors hade det varit ännu värre utan vaccinen.

Bland IVA-patienter finns det både vaccinerade och ovaccinerade (se diagram nedan). De flesta är ovaccinerade, förutom någon vecka då det varit fler vaccinerade är ovaccinerade.

Samtidigt har antalet fullvaccinerade som smittas ökat, och är nu nästan lika många som ovaccinerade.

– Det finns en viss tendens att andelen vaccinerade bland antalet fall ökar något, och det är väntat när allt fler blir vaccinerade men kan bero på andra orsaker.

Per incidens, alltså per 100.000 invånare, är dock siffrorna såväl för dödlighet, IVA-vårdade och smittfall högre bland ovaccinerade. Det finns en tydligt effekt av vaccinen, enligt Folkhälsomyndigheten.

Men hur stor skillnad gör vaccinen?

”Av statistiken framgår det att andelen fullvaccinerade fall av covid-19 som fått intensivvård nästan är lika stor som andelen av de ovaccinerade fallen. Detta beror på att fler yngre finns bland de ovaccinerade, och att dessa inte blir svårt sjuka i lika stor utsträckning som äldre. Om man bara tittar på de fall som var 70 år eller äldre hade 1 procent av de fullvaccinerade fallen fått intensivvård, jämfört med 6 procent av de ovaccinerade fallen… Bland fallen som var över 70 år har 9 procent av de fall som var fullvaccinerade när de insjuknade avlidit med covid-19 jämför med 11 procent av de som var ovaccinerade”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program