KATERINA JANOUCH:
Vaccinpassen är meningslösa och strider mot grundlagen

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Vaccinpassen är meningslösa och strider mot grundlagen – därtill kommer fullvaccinerade, invaggade i falsk trygghet, fortsätta sprida smittan till varandra

Logiken och det sunda förnuftet lyser med sin frånvaro i dagens Sverige, precis som i många andra europeiska länder. Trots att de inte finns några som helst vetenskapliga data på att de så kallade covidbevisen, eller vaccinpassen fungerar, införs de nu ändå i Sverige för evenemang med fler än hundra personer, för lokaler där det dansas och för biografer. Det betyder att de som nu kommer smitta varandra med corona samtliga är fullvaccinerade. Paradoxalt nog är det länder med flest drakoniska åtgärder som ser den största smittspridningen och nu tar till ännu värre åtgärder som lockdowns, för såväl vaccinerade som ovaccinerade. Allt medan Afrika, där 6% är vaccinerade, ser en nedgång av covidsmitta. Bland protesterna mot de svenska vaccinpassen märks dels demonstrationer, dels i skrivande stund över 5000 JO-anmälningar.

Till och med mainstreammedier börjar nu glänta på dörren till debatt, även om de flesta kritiska röster fortfarande stängs ute. Forskarna själva tillstår att covidvaccinen inte fungerar som förväntat. Deras effektivitet ifrågasätts och deras effekt ebbar ut snabbare än man räknat med. Redan efter sex månader kan man behöva en ”booster”.  Därmed flaggas för att de injicerade ska behöva ta en tredje, fjärde och kanske femte spruta … Det talas om att dessa sprutor kommer bli nödvändiga livet ut. Och vaccinpassen får därmed bäst före-datum – enbart de som följer statligt anvisade injektionsprogram kommer få sina hälsopass. De som väljer att inte ingå i sprutprojektet kommer att bli andra klassens medborgare, vars rättigheter och frihet kraftigt beskärs. Är du ovaccinerad? Oavsett vilka skäl du har, så får du utan covidpass inte gå på bio, på nattklubb med dans eller på teater där fler än hundra personer fyller salongen. Det är diskriminering. I synnerhet som friska ovaccinerade människor inte kan smitta någon med något.

Betänk att 44% av alla smittade förra veckan i Sverige var fullvaccinerade. Vi har sett utbrott av coronasmitta på äldreboenden där samtliga varit fullvaccinerade. Under vecka 42 var 20 av 23 avlidna med covid fullvaccinerade. Vecka 43: 26 av 30 avlidna med covid var fullt vaccinerade. Detta är siffror från Folkhälsomyndigheten, inget påhitt! Fram till 17:e november var 55% av de avlidna med covid i Italien fullvaccinerade. Statistiken ser likadan ut i de länder där många vaccinerats.

Men ändå ska nu människors lagstadgade fri- och rättigheter inskränkas och de som av olika anledningar valt eller inte kan injicera sig, kommer nu att diskrimineras på bred front. Det strider mot svensk grundlag. Det strider mot Nürnbergkonventionen, som innehåller principer som skall följas vid experiment som involverar människor. Konventionen, som togs fram i anslutning till Nürnbergrättegångarna och Läkarrättegången efter andra världskriget, slogs fast att ingen människa får diskrimineras. Konventionen består av tio punkter där den första lyder att individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Det innebär att var och en har rätt att använda sig av sitt fria val utan några som helst påtryckningar, vilseledning eller andra former av påverkan; individen ska ha tillräcklig kunskap och förståelse i sakfrågan för att kunna ge sitt informerade samtycke. Vidare, några av de andra punkterna i sammanfattning: Detta innebär att individen ska ha tillgång till all känd kunskap och kända risker som det kan medföra att delta i experimentet. Ansvaret för att deltagarens samtycke är informerat och fullgott vilar på den som initierar experimentet. Inga experiment skall utföras om anledning finns att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten. Och: Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger.

Sverige har hittills hållit en relativt liberal linje i covidfrågan, till skillnad från länder där covidiotin slagit i taket. I Österrike råder just nu en ny lockdown för alla och covidinjektioner ska bli tvång i början av 2022. Den som vägrar injiceras kommer få betala 3600 EURO (36.000 kronor) i böter. Men även den som är icke ”fullvaccinerad” blir bötfälld, med 1500 EURO (15.000 kronor). Betalar man inte kan fängelse bli aktuellt… I Australien föser man ihop människor som är covidsjuka eller varit i kontakt med någon som är smittad i i så kallade karantänläger. Detta sköter man med militär hjälp. Även de som vaccinerat sig men som är emot covidpass, betraktas som ”antivaxers”. I Italien ska nu nya åtgärder införas, där ovaccinerade inte längre ska få äta inomhus på restaurang. Inte undra på att vilda protester skakar världen, framför allt de delar där denna covidtyranni pågår. I de franska kolonierna Guadeloupe och Matinique råder fullskaligt krig med generalstrejker på obestämd tid, blockerade gator och brinnande fordon. Barnen hålls hemma från skolorna. Sammandrabbningar mellan demonstranter och polis äger rum i Holland, Tyskland, Österrike, Australien. Enorma demonstrationer pågår i Grekland och Serbien, i Tjeckien och i Slovakien. Slovakien inför en ny tvåveckors lockdown för såväl vaccinerade som ovaccinerade. Och i Israel och Frankrike börjar man snart vaccinera barn mellan 5 och 11 år.

I Österrike är sjukhusen fulla av covidsjuka, rapporteras det. Frågan hänger i luften – får de relevant medicin? Eller kan det vara så, gud förbjude, att det är vaccinet som leder till att immunförsvar blir dysfunktionella och nya virusmutationer skapas? Frågan är relevant och lyfts även av experter världen över. Skillnaden mot Afrika, Bangladesh och Indien är att där får covidsjuka parasitmedicinen Ivermectin, som visat sig vara effektiv mot covid. Någon större covidkris rapporteras inte därifrån, trots extremt låg vaccintäckning. I Europa och USA råder däremot covidhysteri och en fixering vid vacciner och vaccinpass. En kontrollstat med polisiära och fascistiska förtecken införs och ger våra regeringar oinskränkt makt över våra liv.

Min kropp, mitt val, gäller visst inte längre. Anmärkningsvärt att Sverige följer masshysteriflocken. Med lägst andel covidsmittade i Europa – varför dessa sjuka åtgärder som ändå inte fungerar? Jag blir er svaret skyldig, men vill å det bestämdaste varna för den inslagna vägen. Nu kommer de fullvaccinerade smitta varandra – och viruset mutera vidare. Vaccinpass är fel väg att gå. Om vaccinet fungerar – behövs inga vaccinpass. Om det inte fungerar – varför ska vi då ta det? Fundera på det.

KATERINA JANOUCH
programledare Swebbtv, författare och journalist, aktuell med satirboken ”Helt Oacceptabelt” som du kan köpa här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program