Jurister: Regeringens förslag om covidpass strider mot grundlagen

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Swebbtv arkiv

Regeringens förslag till vaccinationspass bryter både mot Sveriges grundlagar och mot Europarätten. Förslaget är så lagvidrigt att det behöver dras tillbaka, skriver en rad jurister och advokater i en debattartikel i Dagens Juridik.

Tidigare i veckan uppgav Löfvenregeringen att man ytterligare en gång vill förnya den så kallade tillfälliga pandemilagen, fram till sista maj 2022. Annars kan man inte gå vidare med förslagen om att införa covidpass i Sverige. Men lagen verkar allt mindre tillfällig, eftersom den ska förnyas gång på gång.

Förslaget till vaccinationsbevis bryter rentav mot grundlagen, skriver nu flera jurister och advokater i en debattartikel i Dagens Juridik.

Sådana covidpass exkluderar människor från delar av samhället och skulle strida mot grundläggande rättigheter, däribland mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet.

För att göra sådana inskränkningar krävs det en proportionalitetsbedömning, men det har regeringen inte gjort, säger juristerna.

”Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning… Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna”, skriver de i sin debattartikel.

Enligt juristerna har förslaget även kritiserats av regeringens remissinstanser. Bland annat har det påpekats att det saknas relevanta analyser om förslagets förenlighet med gällande rätt. Ett par instanser klandrar också regeringen för att de bara fick fjorton dagar på sig att granska förslaget.

Vidare förklarar juristerna att bevis på naturlig immunitet genom tillfrisknande från sjukdomen, covid-19, inte ingår i regeringens förslag. Inte heller ingår bevis genom testning för pågående infektion. Därmed skiljer sig regeringens förslag från EU:s covidbevis, så kallade ”gröna pass”, påpekar de.

Juristerna konstaterar att naturlig immunitet tycks vara överlägsen vaccinen, vars effekt drastiskt sjunker på bara ett antal måander.

”Vi noterar också att förslaget saknar en djupare analys av de förväntade effekterna på smittspridningen och huruvida belastningen av sjukvårdssystemet de facto minskas genom föreslagen åtgärd… Att genom vaccinpass indirekt tvinga människor som inte vill eller behöver vaccinera sig mot covid-19 kan aldrig vara en proportionerlig åtgärd”, skriver de i Dagens Juridik.

Juristerna påpekar också att det saknas se en förnyad analys av coronasmittans allvarlighet. Det finns inte heller någon analys gällande riskerna för biverkningar från vaccinen. Likaså hänvisar de till forskning som visar att vaccinerade personer som drabbas av viruset ändå bär på lika mycket smitta som ovaccinerade.

Enligt artikelförfattarna är regeringens förslag oproportionerligt oavsett vilket smittspridningsläge som råder i landet, och därmed strider det mot grundlagen. Det strider även mot Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, förklarar de. Juristerna kräver därför att regeringen skrotar förslaget.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program