Japan ska klassa covid som influensa

Mikroskopbild på SARS-CoV-2 från februari 2020. © Foto: NIAID

Japan planerar nu att nedgradera covid-19 till att motsvara en säsongsinfluensa, rapporterar AP.

På fredagen tillkännagav Japans premiärminister Fumio Kishida att man under våren ska nedgradera covid till något som motsvarar en säsgonsginfluensa.

Covid-19 skulle därmed få en annan juridisk status, och restriktioner och åtgärder lättas.

Landets avsikt är att återgå till normalitet.

– För att återgå till vårt vanliga dagliga liv i Japan, samtidigt som vi vidtar åtgärder för att anpassa oss till att leva med coronaviruset, kommer vi undersöka konkreta åtgärder för att gradvis gå vidare till nästa steg, säger Kishida enligt AP.

Enligt nyhetsbyrån skulle ett sådant beslut markera att ”en stor vändpunkt” i Japans covidpolitik.