Hushållen tror på höjda bostadspriser – trots räntehöjningar

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Envato Elements ©

Trots fortsatt stigande räntor visar SEB:s boprisindikator att svenska hushåll förväntar sig stigande bostadspriser. Det har nu svängt från i december då en överväldigande majoritet av hushållen trodde bopriserna skulle falla.

I december 2022 trodde hela 58 procent att bopriserna skulle falla och bara 22 procent trodde de skulle öka. Riksbanken hade samtidigt under denna period kraftigt höjt styrräntan, räntehöjningarna hade börjat svagt under året med 0,25 i maj. Det accelererade sedan kraftigt när räntan höjdes med hela 1 procent i oktober, som sedan följdes av en höjning med 0,75 procent i november.

I februari kom sedan en höjning med 0,50 procent, men trots det hade redan då hushållens tro på sänkta bostadspriser börjat öka. I februari var det 41% som trodde på minskade priser och 33 procent som trodde på ökande priser.

SEB:s expert och privatekonom Americo Fernández menar däremot i ett pressmeddelande från SEB att boprisnedgångar borde bli en följd av Riksbankens kraftiga höjning av styrräntan jämfört med förra året där nollräntan höll i ända fram till maj.

– Bostadsmarknaden verkar nästan vara immun mot vårens räntehöjningar. Både faktiska bostadspriser och hushållens förväntningar går, om än försiktigt, i en uppåtgående riktning, menar Fernández.

– Om Riksbanken fortsätter att höja styrräntan efter 4 procent riskerar räntorna att bli övermäktiga även för hushåll med höga och stabila inkomster, vilket då bör återspeglas i form av nya boprisnedgångar, avslutar han.

Fernández uttalande kommer efter att fler hushåll tror på ökande bostadspriser. När Riksbanken nu intagit en mer försiktig räntehöjningsregim är det hela 39 procent som tror på ökade bostadspriser och 25 procent som tror på minskade priser.

Riksbankschefen Erik Thedéen har meddelat att det troligen blir en till höjning i september, men att det sedan planar ut.

– Vi flaggar för det i den här styrräntebanan, där säger vi att det kommer 25 punkter till sedan att vi kommer ligga plant och still på en relativt hög nivå kring fyra procent framöver, säger Thedéen på Riksbanken Play.

Hur ränteutvecklingen verkligen blir återstår att se, då Riksbanken haft fel förr och många så kallade experter menat att räntehöjningarna snart avbryts trots att de istället ökat. För svenskt bostadsbyggande har räntehöjningarna slagit hårt. Boverket presenterar i sin rapport från juni att bostadsbyggandet bland annat faller till följd av de omfattande räntehöjningarna.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program