Globalisterna lika tokiga som filmskurkar – bygger global diktatur genom kriser: ”Enormt farlig utveckling”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Globalisternas plan är en utopisk ”planetär civilisation” där FN står i centrum. Med detta vill man bilda ett i praktiken odemokratiskt men ”effektivt system för att hantera världens affärer”, förklarar filosofie doktor Jacob Nordangård i ett mycket intressant program i Swebbtv. För att driva igenom sin världsregering, konstruerar globalisterna olika ”kriser”. Detta är vad som pågår i världen just nu. Det är vad makthavarna verkligen sysslar med. Det kan låta som en konspirationsteori, men allt sker egentligen ganska öppet. Nordangård förklarar också varför globalisterna är så besatta av Ukraina, och varför Ukraina till varje pris inte får förlora kriget mot Ryssland.
– Om Ryssland går in för mycket i västsfären så kommer de få ett överläge. Därför måste man förhindra att det sker, säger han.

Det är i ett nytt avsnitt av Fjärde Statsmakten i Swebbtv som Jacob Nordangård, doktor i teknik- och vetenskapshistoria, bland annat diskuterar den nya världsordning som håller på att ta form.

Enligt Nordangård har intellektuella i USA som Zbigniew Brzezinski länge sett Ukraina som en viktig region att kontrollera.

Zbigniew Brzezinski har haft mycket stor inflytande över amerikansk utrikespolitik. Många av krigen under 00-talet kommer av hans tänkande.

Brzezinski förutsåg också att USA:s imperium inte skulle hålla hur länge som helst. Därför måste man förbereda sig på vad som kommer efter fallet.

– Och det är ett system där FN träder in på en annan nivå, säger Jacob Nordangård i Swebbtv.

– Det har funnits en idé om en planetär civilisation. Det fanns redan med Nationernas Förbund, sedan FN, och hur detta skulle utvecklas. Man tänker sig en fredlig världsnation med en världsregering som garanterar allas välfärd. Det är en väldigt utopisk tanke. Detta är en bärande filosofi i det här och finns hos personer som Brzezinski.

Men någon världsdemokrati handlar det egentligen inte alls om. Man kommer behålla makten, och centralisera den.

– Man vill ju skapa ett effektivt system för att hantera världens affärer. Och demokrati är inte lika effektivt. Man har nog sett med avund på vissa system som kunnat vara snabbare i att hantera saker. Mer totalitära.

Kina är lite av ett modelland, med sin effektiva totalitarism och teknokrati.

Så varför är de så besatta av Ukraina? Därför att Ukraina ligger på en plats på jorden som är kritisk för att kunna kontrollera världen. Det ligger i det så kallade ”hjärtlandet”, där även Ryssland ligger. Det är därför de är ute efter båda länderna.

– Om Ryssland går in för mycket i västsfären så kommer de få ett överläge. Därför måste man förhindra att det sker.

Förra gången världen såg ett paradigmskifte av ett liknande slag som är på gång nu var efter andra världskriget, då USA och dollarn tog över världen och Storbritannien förlorade sitt världsherraväldet. Samtidigt skapades globala institutioner som FN.

I den nya världsordning som i dag tar form ingår FN:s ”Our common agenda”, där ledande makthavare från olika länder finns med.

– Det arbetet pågår nu väldigt intensivt, säger Jacob Nordangård i Swebbtv och påpekar att målet är att ”FN ska få tänder”.

I dag är FN ganska tandlöst. Men det vill globalisterna alltså ändra på. Och det ska inte bara handla om krig, utan om olika påstådda ”kriser”. Den så kallade pandemin var en. ”Klimatkrisen”, som är en grundbult i globalisternas agenda, är en annan. Det är därför de är så alarmistiska.

– Det är panik. Man säger att kriserna är så allvarliga att vi är tvungna att utlösa nödläge. Vad innebär det? Det innebär att man åsidosätter vanligt demokratiskt beslutsfattande.

Pandemin har globalisterna tagit som exempel på att världen är för fragmenterad. Det går inte att hantera kriser så, och därför måste man rätta till det. FN och WHO ska få en samordnande roll. WHO:s planerade pandemifördrag kommer ge organisationen en helt annan maktställning.

– WHO får rätten att tala om vilket läge som gäller och komma med åtgärdspaket som ska genomföras i de medlemsländer som har undertecknat avtalet. Detta sker i FN:s nya mekanism, nödlägesplattformen, förklarar Nordangård.

Efter alla kriser ska det ”förlovade paradiset” uppstå, enligt globalisternas stolliga och utopiska tänkesätt, vilket påminner om tidigare historia, som kommunismen.

I realiteten slutar det med att olika intressen styr. Detta syntes tydligt under pandemin. Med global makt skulle detta bli ännu värre, ännu mer odemokratiskt. Hela världens folk ska lyda.

Man skapar steg för steg en ny struktur i världen. En ny världsordning. De som är starkast kommer styra, däribland oligarker. Oligarkerna påverkar nationerna, säger Nordangård. Det är inte nationerna som styr, utan starka intressen inom dagens nationer. Att FN hittills styrts från USA, betecknar den ordning som varit sedan andra världskriget.

Även om globalisterna på ett sätt är helt öppna med sin agenda, i den mening att den publiceras öppet på nätet, så är det få som känner till den, eftersom media inte säger ett ord om den.

– Det är en enormt farlig utveckling, påpekar Nordangård.

När man lyssnar på vad Jacob Nordangård säger, låter det som att han beskriver påhittade, fiktiva, James Bond-skurkar. Men detta är alltså dagens verklighet.

Köp Nordangårds bok ”Den digitala världshjärnan” i Swebbtvs butik HÄR.

Se hela programmet:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program