Fusionskraft tar viktiga steg framåt

Kunskapen om fusionskraft har tagit ett litet steg i rätt riktning, enligt Chalmers. Ett internationellt forskarlag vid fusionsanläggningen JET (Joint European Torus) har satt nytt rekord. JET involverar även svenska forskare.

JET är beläget i Oxford och här producerade fusionskraften 59 megajoule värmeenergi under fem sekunder. En stor framgång då det är dubbelt så mycket som vid ett liknande test 1997, vilket också sattes av fusionsanläggningen JET.

Fusionsanläggningar av olika slag finns runtom i världen. JET är världens största och mest avancerade Tokamak-anläggning i bruk. Det är en reaktor som ser ut som en stor munk.

– Det är väldigt viktiga resultat som visar att vi har en solid grund att bygga vidare på. Rekordet bekräftar det som vi har förutspått i våra modeller, samtidigt som det gett oss ny kunskap som vi kan ha nytta av framöver, säger Pär Strand, biträdande professor på Chalmers, med lång erfarenhet av fusionsforskning på Chalmers hemsida.

De första försöken med fusionskraft inleddes redan 1950 och de flesta bedömare tror att fusionskraft kommer kunna användas i större omfattning först 2050. Alltså 100 år efter de första försöken.

Fusionsteknologin är fortsatt osäker men utvecklingen går framåt och intresset för energislaget växer.