ELSA WIDDING:
Varför svarar inte Jakob Forssmed på frågan om Folkhälsomyndighetens syn på PCR test?

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

23 mars 2024

Den 21 juli 2020 publicerade Folkhälsomyndigheten en vägledning till Sveriges regioner, med artikelnummer 20110. Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020. Här fastslår Folkhälsomyndigheten följande:

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

Trots att dåvarande socialminister Lena Hallengren i sina presskonferenser ständigt upprepade att regeringens åtgärder med anledning av pandemin följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer gjorde man i detta fall ett tydligt avsteg.

Tvärtemot FHM:s tydligt uttalade avståndstagande från PCR-testerna, som ytterligare underströks genom uppdateringen av vägledningen den 30 oktober 2020, beslutade Sveriges regering att med skattemedel understödja storskalig testning med PCR-tester. Detta har kostat de svenska skattebetalarna minst 26 miljarder kronor.

Jag har därför ställt följande fråga till socialminister Jakob Forssmed:

Har ministern för avsikt att ta några initiativ, och i så fall vilka, till följd av Folkhälsomyndighetens vägledning beträffande bruket av PCR-tester för konstaterande av infektion med covid-19?

Han svarar dock inte på frågan om testets tillförlitlighet. FHM har beskrivit hur PCR testet inte kan skilja på pågående infektion och rester av en infektion för flera månader sedan. Till detta kommer att det testet inte ska köras mer än 25 cykler. Redan vid 37 cykler är 97% av de positiva svaren falskt positiva. Läkaruppropet har via mejl tillfrågat samtliga regioner under 2020/21 om hur många cykler de i praktiken körde. Över hälften svarade, och av dessa regioner kördes 40-45 cykler, aldrig färre.

I bifogad artikel (granskad) av Mike Yeadon och 21 medförfattare påvisas mycket allvarliga fel med PCR-testet. Artikeln publicerades redan 20 nov 2020. Likväl förordar WHO fortfarande PCR tester och om revideringen av IHR går igenom kommer inte Sverige kunna motsätta sig testmetod för att detektera virus.

Elsa Widding
Oberoende riksdagsledamot i Sveriges riksdag

 

Relaterad länk:

External peer review of the PCR test to detect SARS-COV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results

Originalpublicering:
https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/news/varfoer-svarar-inte-jakob-forssmed-paa-fraagan-om-folkhaelsomyndighetens-syn-paa-pcr-test-481577

Foto, Forssmed: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program