BRICS-länder frigör sig från dollarn

BRICS, statssamarbetet mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, blir allt mer oberoende av dollarn. Nu meddelar organisationens ordförande att Ryssland och Indien har utvecklat ett system som gör att de handla med varandra utan den amerikanska valutan. Kina håller på att utveckla en liknanden mekanism, uppger nyhetsbyrån Ria.

Ryssland och Indien behöver inte längre använda den amerikanska dollarn i sin handel med varandra.

Det säger Brics-ordföranden Purnima Anand enligt nyhetsbyrån Ria.

De både länderna har etablerat en mekanism som gör det möjligt att använda rubel och rupier.

– Det finns inget behov för våra länder att använda dollarn i ömsesidiga uppgörelser. Och nu utvecklar Kina en liknande mekanism för ömsesidiga uppgörelser i rubel och yuan. Det betyder att BRICS-länderna öppnar upp för Ryssland och erbjuder en möjlighet för landet att övervinna konsekvenserna av sanktioner, förklarar Purnima Anand.

Enligt Anand har Indien förhållit sig neutralt gällande västvärldens sanktionskrig mot Ryssland. I februari, efter invasionen av Ukraina, fanns starka påtryckningar för att få landet att sluta importera rysk olja, något den indiska regeringen avvisade.

Indien har importerat en allt större volym rysk olja, medan Ryssland köper stora mängder jordbruksprodukter, textilier, mediciner och andra varor från Indien.

– Ryssland blev försäkrad att leveranserna inte skulle stoppas och att sanktionerna inte på något sätt skulle påverka relationen mellan våra länder, säger Anand.