Är planen att minska jordens befolkning?

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Under 2020 när coronaepidemin rasade som värst och ingen ännu blivit vaccinerad med de nödgodkända genpreparat som lanserades mot slutet av året, var dödligheten av alla orsaker i stort sett normal i flertalet västländer. Detta var ett tydligt tecken på att coronaepidemin var typ lika farlig som en vanlig säsongsinfluensa. För att frambringa en bild av en allvarlig pandemin använde det medicinska etablissemanget s.k. PCR-tester. Dessa tester är inget diagnosinstrument utan bara en metod att hitta ytterst små DNA fragment i ett prov, vilket bl.a. är mycket användbart inom forskning och brottmål.

För att förstärka analysen av mycket små förekomster av DNA-sekvenser använder PCR-metoden en teknik för att replikera det man hittar, så att det skall kunna analyseras kemiskt. Replikationen sker genom att man kör ett tjugotal förstärkningscykler, varvid spåret man hittat blir allt starkare. Om man fortsätter att köra fler än tjugo cykler ökar snabbt risken för falska positiva utslag, för att bli helt dominerande när man kommer upp över ett drygt trettiotal cykler.

Genom en massiv testning av populationen med PCR-tester som kördes upp till fyrtio cykler i samband med influensautbrottet, fick medicinmännen fram mycket höga smittal som sedan lades till grund för de drakoniska s.k. smittskyddsåtgärderna runt om i världen. Det bidrog till att piska upp skrämselpropagandan runt den förmenta pandemin och breddade marken för introduktionen av massvaccinationen med de experimentella genpreparaten i början av 2021.

De systematiskt falska PCR-testerna gjorde det möjligt för den medicinska etablissemanget att utse nästan alla dödsfall i cancer, hjärtinfarkt etc. som ”Covid-dödsfall” om patienterna fått det falska PCR-testet som körts på för många cykler. En person som dog med falskt positivt räknades som en Covid-död. Italienska medicinska myndigheter har senare korrigerat Italiens covid-dödstal till att endast inkludera personer som dött av Covid. Antalet döda i covid-19 sjönk då från 130 000 till 3 783. Med andra ord, i Italien skapades ”pandemin” genom att överskatta Covid-dödsfallen över 30 gånger!

Vi kan nu se att överdödligheten under innevarande år stiger kraftigt i många västländer, vilket rimligen borde vara oväntat om dessa s.k. vacciner fungerade som ett skydd mot covid-19 influensan. Det som skrämmer är att t.ex. statistik från Skottland tydligt visar att överdödligheten kommer ca. ett halvår efter att man börjat injicera olika åldersgrupper (se figur). Färska uppgifter från det brittiska kontoret för nationell statistik visar att personer som har dubbelinjicerats dör av alla orsaker i en takt som är sex gånger högre än de ovaccinerade.

Detta är ett tydligt tecken på att dessa injektioner skadar istället för att skydda.

Frågan vi måste ställa oss är – vad handlar hela denna s.k. pandemi verkligen om?

Vi vet att NIH (USAs Nationel Institute of Helath) under säkert ett decennium finansierat s.k. gain of function-forskning på virus vid University of North Carolina och sedan vid Wuhan China lab med amerikanska pengar. Vi kan idag känna oss säkra på att SARS-CoV-2 viruset med sina spikproteiner är ett i laboratorier framtaget virus. Vi vet nu att vaccinerna inte skyddar långsiktigt mot detta virus. Vi vet att de injicerar en gen som producerar en patogen i kroppen. Vi vet genom massor av biverkansrapporter att den patogenen orsakar död och sjukdomar. Det finns rader av kända fakta på bordet. Ändå fortsätter det medicinska etablissemanget kampanjen för att till varje pris tvinga fram universell ”vaccination” med ett i stort sett värdelöst ”vaccin” som för det stora flertalet är mycket farligare än Covid-19. Detta innebär komplett oärlighet (eller är det ren dumhet?) hos det medicinska och politiska etablissemanget.

En alternativ förklaring skulle kunna vara att den verkliga agendan hålls dold för en större allmänhet och även för våra ofta helt okunniga politiker. En sydafrikansk forskare har nyligen lanserat hypotesen att det virus man skrämmer med inte alls är den farliga patogenen, utan att det bara är en s.k. vektor för att smitta människor så att de får i sig den verkligt farliga patogenen som är de spikproteiner som medicinmännen i sina lab placerat på viruspartikelns kapsel via gain of function manipulation.

Den amerikanske forskaren Dr. David Martin har kartlagt hela processen under det senaste decenniet i framtagningen av viruspartikeln och de förmenta vaccinerna som senare lanserats. Han har dokumenterat detta via den rad av patent som den här utvecklingen lämnat efter sig. Av hans dokumentation framgår att genpreparaten var framtagna redan före det förmenta Coronautbrottet. Det tyder på att hela processen är planlagd och att man avvaktade med lanseringen av genpreparaten tills man vi falska smittspridningsanalyser lyckats skrämma upp opinionen och politikerkåren tillräckligt. Målet har inte med att stoppa epidemin att göra, utan handlar om att få en förevändning att smitta hela jordens befolkning med de ytterst farliga och skadliga spikproteinerna. I västvärlden har man i stort sett nått sitt mål.

Senare forskning visar att effekten av att smittas av spikproteinerna är att man får kardiovaskulära skador, immunförsvaret bryts ner och att cellernas förmåga att reparera DNA-skador försämras till 90%. På detta sätt kommer alla sjukdomsförlopp i befolkningen att accelerera eftersom de naturliga skyddsmekanismerna sätts ur spel av spikproteinerna. Dödligheten kommer att öka men inte primärt på grund av coroninfluensan utan på grund av en rad andra sjukdomar. Det medicinska etablissemanget kommer att två sina händer och svära att den snabbt ökade dödligheten inte har med geninjektionerna att göra. Exakt det vi nu ser hända i bl.a. Skottland.

Den sydafrikanska forskaren säger att när du inser planen förstår du att de tänker döda de flesta av oss. Det är ingen slump att de hypermiljardärer med Bill Gates i spetsen som driver på masvaccinationen även är starkt engagerade i eugeniksrörelsen som kraftigt vill decimera jordens befolkning. Det är syftet med spikproteinet i ”vaccinet” menar han.

Observera att det är en massa vårdpersonal som har sett effekterna av ”vaccinet” på människor som föredrar att förlora sitt jobb framför att själva ”vaccineras”. Det medicinindustriella etablissemanget i västvärlden bryr sig inte om att resultatet av kampanjen är en dramatisk minskning av medicinsk personal utan fortsätter att driva på kampanjen. Detta är ett tecken på att den sydafrikanska forskaren sannolikt har rätt.

Det finns trots allt detta vissa uppmuntrande tecken i det att man i land efter land stoppat de olika s.k. vaccinerna och nu har till och med Taiwan stoppat Pfizers preparat efter att utprovningen av det visat sig bygga på forskningsfusk.

Fortsättning lär följa.

Lars Bern

Originalpublicering:
https://anthropocene.live/2021/11/11/ar-planen-att-minska-jordens-befolkning/

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program