Anderssons attack mot kriminella utlänningar: ”Ska utvisas”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Statsminister Magdalena Andersson (S) går nu till attack mot ”utlänningar som begår brott”. De har inget i Sverige att göra, förklarar hon i sociala medier.

Det är på Facebook som Magdalena Andersson, lagom till riksdagsvalet om några månader, går till angrepp mot kriminella ”utlänningar”.

Fler av dem ska ut ur landet, anser hon.

Detta på samma gång som regeringen idag beslutade om en lagråds­remiss om skärpta regler för utvis­ning på grund av brott.

– Fler utlän­ningar som begår brott ska utvisas. Det är viktigt att Sverige som rätts­stat kan upp­rätt­hålla respekten för våra lagar. Vi skärper reglerna om utvis­ning på grund av brott, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman (S).

Detta ska rent av vara ”huvudregeln” vid grova brott, påstod Ygeman under en pressträff.

”Regeringen föreslår också att den nuvarande bestäm­melsen som innebär att det krävs synner­liga skäl för att utvisa den som varit bosatt länge i Sverige ska tas bort. Dess­utom före­slås att det absoluta förbudet mot att utvisa en person som kom till Sverige som ung och har vistats här under en längre tid tas bort och ersätts med ett kvalifi­cerat krav för utvisning”, skriver regeringen i ett pressmeddelande på fredagen.

Vidare ska åter­rese­förbudet för kriminella utlänningar, alltså personer utan svenskt medborgarskap, bli längre och åter­rese­förbud utan tids­begräns­ning ska användas i större utsträck­ning. Man inför också fler möjlig­heter att neka uppe­hålls­tillstånd för en utländsk medborgare som begår brottsliga gärningar på svensk mark.

”Fler utlänningar som begår brott ska utvisas från Sverige. Det handlar om respekten för vårt lands lagar och tilltron till det svenska rättssystemet. Därför har Anders Ygeman idag föreslagit regelskärpningar för utvisning på grund av brott”, skriver Magadalena Andersson på Facebook.

Enligt Andersson vill regeringen halvera straffgränsen för att kunna använda utvisning som påföljd och brottets själva karaktär ska kunna läggas till grund för att skicka ut en person. Alltså brott som till exempel innebär angrepp på någons liv, hälsa, frihet eller frid.

”Skjutningar, sprängningar och förnedringsrån är ett gift som hotar hela vår samhällsgemenskap. Därför ska min regering vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka gängen”, fortsätter statsministern i sitt inlägg.

Men i kommentarsfältet på Instagram, där hon också postat, är alla inte nöjda:

”Ojdå. Hur klassas man som utlänning? Var går gränsen innan man blir ’inlänning’? Hur gör ni med kriminella som inte är ’utlänningar’? Var ska de skickas?”, skriver en person.

I en intervju med DN idag påstår Magdalena Andersson att hon ”vill att Sverige ska bli mer som Sverige”. Det är en hennes vision. Sedan ritade hon en svensk flagga.

– Jag älskar Sverige, säger hon i DN.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program