Trafikverket backar tillfälligt om hastighetssänkningar

Foto: Pixabay

Generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket har beslutat att avvakta med föreslagna hastighetssänkningar. Myndigheten avvaktar fram tills den nationella planen 2022-2033 och regionala planer är fastställda.

Skåne län, Hallands län, Kronobergs län, Kalmar län, Västernorrlands län och Jämtlands län var planerade att få hastighetssänkning på flera vägsträckor. Detta väckte omfattande kritik både bland privatpersoner, företag, lokalpolitiker och partier på riksnivån. Bland annat gick Alternativ för Sverige ut och meddelade att det var under all kritik att till exempel E14 som är en viktig sträcka för såväl privatpersoner som företag i Norrlands inland skulle påverkas av beslutet.

I riksdagen tog Sverigedemokraternas Thomas Morell upp hastighetsbegränsningarna och de negativa effekter det skulle få för både näringslivet och boende på landsbygden. I DN Debatt signerade flera lokalpolitiker från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet en debattartikel som krävde ett stopp för hastighetssänkning på Europavägarna.

Vägverket meddelar att planen var att Lena Erixon skulle fatta beslut om sträckorna den 1 november.

– Trafiksäkerhetsarbetet är prioriterat och Trafikverket arbetar med en rad olika insatser för att sträva mot Nollvisionen och nå regeringens etappmål, säger generaldirektör Lena Erixon. Vi ska fortsätta det viktiga arbetet för att rädda liv i trafiken och där är hastighetsanpassningarna är en viktig åtgärd bland flera.

Beslutet som myndigheten fattat innebär att samtliga hastighetsförändringar som var planerade till den 1 november 2021 kommer skjutas på framtiden. Hastighetssänkningarna kommer tidigast att införas när den nya nationella planen är fastställd, enligt myndigheten. Om detta ska tolkas som om att eventuella hastighetssänkningar kan skjutas ytterligare på framtiden, även efter den nationella planen är fastställd, återstår att se.