Säpo stärks – vill ”samla in stora mängder information”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Pressbild. Foto: Säkerhetspolisen

Säkerhets­polisen anser sig handikappad av det regelverk som styr myndighetens möjligheter att behandla person­uppgifter. Därför ska regeringen se över bestämmelserna, skriver justitiedepartementet i ett pressmeddelande. Genom ett nytt regelverk ska Säpo få större möjlig­heter att behandla person­uppgifter med hjälp av ”tekniska hjälp­medel”.

Regeringen meddelar nu att Säkerhetspolisen ska få bättre möjligheter att behandla information.

Man har därför tillsatt en särskild utredare som ska se över de bestäm­melser som idag reglerar Säpos behandling av person­uppgifter.

Enligt Säkerhets­polisens hem­ställan till regeringen räcker inte den nuvarande lagen för den behand­ling av upp­gifter som myndig­heten anser sig behöva.

Säpo behöver ”samla in och behandla stora mängder information” för att kunna fullfölja sitt uppdrag, anser man.

”Säkerhets­polisen framhåller att det inte längre är möjligt att manuellt granska och strukturera uppgifter som kan vara av intresse för myndig­hetens verk­samhet. Med ett mer ända­måls­enligt regel­verk skulle tekniska hjälp­medel kunna användas för att göra en initial ytlig gransk­ning av stora data­mängder och flagga upp information som sannolikt är relevant för myndig­heten”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att lag­stift­ningen inte ställer upp omotive­rade hinder för Säker­hets­polisens arbete med nationell säkerhet. Inte minst det försäm­rade säker­hets­läget i Europa har gjort att Säker­hets­polisens förmåga måste priori­teras. Den fråga som Säker­hets­polisen lyfter är central och regeringen tillsätter därför nu en utredning, säger justitie­minister Gunnar Strömmer (M).

Utredningen ska redovisas senast den 15 november 2024.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program