Putin: Västvärlden har avskaffat verkligheten

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Rysslands president Vladimir Putin. © Foto: Official White House Photo by Shealah Craighead (public domain)

Västvärldens vänsterliberala tokerier har nu spårat ur så mycket att vissa västländer beter sig som makthavarna i den kommunistiska Sovjetdiktaturen. De behandlar verkligheten och historien utifrån ideologiska ”mallar”, varnar Rysslands president Vladimir Putin för. Ryssland får inte gå samma väg, säger han.
– Det förvränger människors medvetande, urholkar värderingar och undergräver människors fotfäste i livet, hävdar presidenten.

Det var under ett tal i fredags som Rysslands president Vladimir Putin pratade med historiker och representanter för Rysslands så kallade traditionella religioner.

Där betonade han vikten av att se obejktivt på Rysslands förflutna och att inte falla tillbaka till de mönster som fanns under Sovjettiden.

– Vårt lands historia är kontinuerlig, en ständig ström. Vi måste betrakta den i sin helhet, med alla dess extremt komplicerade och även kontroversiella perioder. För staten, myndigheter, samhället och dess medborgare är det avgörande att ha en objektiv och komplett kunskap om vårt förflutna, både det avlägset förflutna och det nära förflutna. Allt spelar roll, speciellt idag.

– Jag vill betona att det är oacceptabelt att upprepa misstagen från den sovjetiska perioden då forskarnas slutsatser ofta anpassades till förutbestämda mallar. Mallar i allmänhet är inte bra, men inom historia är de särskilt dåliga. Något liknande sker nu i vissa länder i väst där mycket bestäms av en radikalliberal agenda. För att passa denna mall presenteras viktiga historiska händelser i en helt förvrängd, inverterad form, och sanningen upphävs.

Enligt Putin är detta en ”medvetet perverterad inställning” till historien, som får allvarliga konsekvenser för människorna som lever i sådana samhällen.

– Det förvränger människors medvetande, urholkar värderingar och undergräver människors fotfäste i livet. När någon vill beröva ett land dess suveränitet och förvandla dess medborgare till vasaller, börjar de med att skriva om landets historia, beröva människor deras rötter och döma dem till glömska. Vi vet att sådana tillvägagångssätt, tyvärr, fungerar och leder till tragedier för folket. Sådana försök har också använts mot Ryssland, och de fortsätter än i dag, men vi har bestämt och snabbt satt upp hinder för dem. När allt kommer omkring är rysk historia och kultur grunden för vår nationella identitet, vår mentalitet, traditionella värderingar, uppfostran av de yngre generationerna och, viktigast av allt, grunden för vår ryska statsmakt.

– Vår ståndpunkt när det gäller bevarandet av det historiska minnet och därmed vår suveränitet irriterar vissa länder i väst. I själva verket har detta varit fallet i århundraden. Och idag pågår det fortsatta försök att dra undan mattan under våra fötter. Dessa försök kan naturligtvis inte förändra det förflutna, utan är dömda att misslyckas. Det är omöjligt att beröva vårt land de segrar som våra förfäder uppnådde, hävdar den ryska presidenten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program