MIKAEL WILLGERT:
Mycket allvarligt att Sveriges försvar ägnar sig åt aktivism och propaganda!

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, sprider propaganda och konspirationsteorier!

FOI släppte i slutet av juni en rapport under namnet: ”Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”.

Rapporten är en konspirationsteori på 263 sidor

Rapporten, som ger sken av någon slags vetenskaplighet, visar sig vara en 263 sidor lång konspirationsteori om de fria medierna och om opinionsbildare i Sverige. Etablissemanget, som ständigt kallar avslöjanden för konspirationsteorier, kommer nu självt med en grotesk teori som överträffar det mesta i stollighet. Det är en pinsamt svamlig retorik full av insinuationer och kletande med antisemitism, islamofobi och ryss-kramande.

Bilden som ges av Swebbtv är absurd. Det uppenbara syftet är att tysta oss. Ingen skulle bry sig om tramset ifall avsändaren inte var FOI.

FOI har alltså gett utrymme åt tre kvinnor att framföra sin personliga konspirationsteori om att Sveriges statsskick hotas av fria medier och olika opinionsyttringar. Bland rapportförfattarna märks vänsterskribenten Hannah Pollack Sarnecki som är dotter till Jerzy Sarnecki, med ett tungt ansvar för att den eskalerande kriminaliteten i Sverige har viftats bort som ”Socioekonomiska faktorer”.

Hannah Pollack Sarnecki jobbar i samma anda som EXPO, vilka nämns som en av referenserna. EXPO omnämndes i en tidigare FOI-rapport om våldsbejakande extremism. Nyligen försökte EXPO på olika sätt aktivt stoppa Swebbtvs lansering av vin på Systembolaget. Systembolaget utsattes för en överbelastningsattack och EXPO:s koppling till detta borde utredas och undersökas med avseende på terrorism. Det skulle vara en lämplig uppgift för FOI. EXPO är en organisation som inte lämpar sig för samarbete med Sveriges försvar. Det var sannolikt EXPO som fick Marginalen bank att olagligt stänga av Swebbtvs konton. Förutom utredning angående terrorism skulle FOI kunna utreda hur EXPO används för att tysta och skada den politiska oppositionen i Sverige.

Vad är då syftet med FOI:s rapport?

Eftersom den ges ut av FOI får rapporten en oförtjänt auktoritet och kan användas som slagträ. ”FOI säger i sin rapport att de fria medierna hotar den liberala demokratin” kan mycket väl bli påståenden som vi kan få höra ifrån riksdagen eller i DN, som står Sarnecki nära. Man säger inte att vi hotar demokratin. Man säger i stället att vi hotar den liberala demokratin, dvs värdegrundsdemokratin vilken syftar till att skydda den globala politiska- och finansiella eliten.

Avdelningschef Malek Khan är den person på FOI som har godkänt rapporten och har därigenom meriterat sig som ytterligare en av alla chefer som agerar aktivistiskt i våra myndigheter.

Hans enhet går under namnet ”försvarsanalys” och förklarar på sin hemsida att de forskar inom ”krisberedskap och civilt försvar”.

FOI ägnar sig åt trams istället för sitt uppdrag

Det civila försvaret i Sverige saknar livsmedelsförsörjning, läkemedel, skyddsrum och i stort sett allt annat som krävs för att skydda befolkningen i krig.

Swebbtv har återkommande kritiserat civilförsvaret i Sverige och det är uppenbart att FOI med rapporten ser som sin uppgift att skydda myndigheter och politiker från kritik.

De fria medierna ska tystas

FOI beskriver de fria medierna som ”antidemokratiska extremistmiljöer” med ”målsättning att avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket”.  (När gick vi från att vara en demokrati till att vara en liberaldemokrati?)

FOI påstår att de fria och alternativa medierna underminerar statsskicket ”genom att försöka skapa ett allmänt politiskt kaos i samhället via spridningen av konspirationspropaganda och desinformation, men också genom hot och våld”. Med dessa svepande påståenden som inte är underbyggda blir målsättningen tydlig: De fria medierna ska tystas.

FOI menar alltså att Sveriges statsskick hotas av de fria medierna – man tar sig för pannan. En konspirationsteori som är löjeväckande.

För att styrka sina påståenden om kopplingar till våld listas masskjutningar i USA och Nya Zeeland, mord i Almedalen och andra brott som utövats av psykiskt instabila personer. Rapportförfattarna smetar kriminalitet och våld på de fria medierna och andra hederliga opinionsbildare men kan inte belägga kopplingarna. Det blir ett rent svammel.

Rapporten pratar om antisemitism, nazism, fascism och andra extrema yttringar för att ge bilden av att det är detta som avhandlas i de fria medierna. Bland alla tiotusentals kommentarer letar de upp någon kommentar som styrker deras tes om att syftet är att underminera statsskicket eller att sprida antisemitism.

Har rapportförfattarna särintressen som inte redovisas?

Det är något förbryllande att rapporten återkommande tar upp frågor kopplade till judar och islam. Detta görs så ofta att man måste fråga sig om rapportförfattarna har särintressen som rör detta och som de borde redovisa. Är i själva verket rapporten en inlaga för att skydda judar och islam mot rättmätig kritik?

Rapporten utger sig för att ha någon slags vetenskaplighet men de många citaten går inte att spåra. Istället anges att citatet har plockats upp på YouTube, Rumble eller annan kanal under en viss tidsperiod, referenser som inte säger någonting. Ett rent trams.

Swebbtv har ett massivt stöd i Sverige och kan inte enkelt tystas

Med allt sitt smetande och kletande är det uppenbart att syftet är att i förlängningen skada Swebbtv och andra opinionsyttringar. Men det som inte nämns är att Swebbtv har en halv miljon återkommande tittare och flera hundra tusen personer som frekvent följer kanalen med närmare en miljon visningar per månad.

De fria medierna framställs som obskyra kanaler med extrem retorik. Skulle tusentals personer stödja Swebbtv ekonomiskt om det vore en lite extrem verksamhet? Vi får dagligen vittnesmål från personer som förklarar att kanalen är ett ”vattenhål” och ”livlina” för personer som vill ha fakta istället för mediernas lögner.

Mycket allvarligt att myndigheter ägnar sig åt aktivism och propaganda

Rapporten är beställd av SÄPO, en annan myndighet som ägnar sig åt aktivism. Det är allvarligt att myndigheter ägnar sig åt aktivism istället för att sköta sin verksamhet. Vi har tidigare konstaterat att det svenska försvaret sprider en vilseledande propaganda som gör att vi i Sverige lurar oss själva och gång på gång gör fel analys i fråga om kriget i Ukraina.

Nu används FOI av samma etablissemang, kanske också med hopp om att tysta kritiken mot NATO-anslutningen. Det är framförallt i Swebbtv och andra fria medier som denna kritik framkommer. På köpet hoppas man även tysta kritiken mot massmigrationen, klimatet, vaccinerna och identitetspolitiken.

De skulle utan tvekan lyckas om vi inte hade tittare som delar informationen, delar ut flygblad, kontaktar makthavare och på andra sätt ser till att vi når ut till fler. Och som också bidrar ekonomiskt. Verksamheten är helt beroende av tittarnas stöd!

Swebbtv är däremot helt oberoende av politiska eller andra organisationer.

Mikael Willgert
Chefredaktör

 

För dig som vill stödja Swebbtv:

  • Bankgiro: 5786-0603
  • Swish: 123 535 86 92
  • Bankkonto 9060 022 6751 (månadsgivare)

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program