Klimatforskaren: Mobbning bakom ”konsensus” i klimatfrågan

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Det finns ingen ”konsensus” när det gäller så kallade klimatförändringar. Det säger Judith A. Curry, amerikansk professor och forskare i klimatologi. Denna påstådda samstämmighet beror egentligen på ekonomiska intressen och mobbning bland forskare.

Det var vid en utfrågning i kongressens underkommitté för rymd, vetenskap och konkurrenskraft, som blivit viral i sociala medier igen, som den amerikanska klimatforskaren Judith Curry starkt ifrågasatte det gällande narrativet om ”klimatet”.

I globalistmedia påstås ”klimatfrågan” vara avgjord bland forskare, och de som har en annan åsikt jagas som hädare, ”förnekare”. Det finns ingen riktig debatt, vilket bara det är ovetenskapligt. Och den påstådda konsensus i frågan är en bluff.

– Innan 2009 kände jag att det ansvarsfulla var att stödja IPCC:s (FN:s klimatpanel) konsensus om klimatförändringar. Jag köpte argumentet ”lita inte på vad en vetenskapsman säger, lita på vad ett internationellt team av tusen forskare säger efter år av noggrant övervägande”. Allt förändrades för mig i november 2009, efter de läckta e-mejlen i ”Climategate” som påvisade vad som pågick bakom kulisserna och till och med mobbningen som ledde till att skapa konsensus.

Då började hon säga ifrån och påpeka att forskare behövde bli bättre på data och att göra information allmänt tillgänglig samt vara mer transparenta om sina slutsatser. Man behövde också bli bättre på att bedöma osäkerheter och inkludera forskare med en annan åsikt.

Vad hände då? Hon hängdes ut som ”klimatkättare”.

– Då insåg jag att jag ramlat ner i grupptänkandets fälla. Jag hade accepterat konsensus, baserat på andrahandsbevis: påståendet att det fanns en konsensus.

Därefter började hon göra en oberoende bedömning av frågor inom klimatvetenskap.

Enligt Judith Curry är antropogena klimatförändringar, alltså sådana skapade av människan, egentligen en ”teori” baserad på en välbekant grundläggande mekanism, men vars omfattning är mycket osäker. Det finns stor osäkerhet och oenighet när det gäller om uppvärmningen dominerats av mänskliga faktorer eller naturlig variation, hur mycket planeten kommer värmas upp under 2000-talet samt om uppvärmningen över huvud taget är farlig.

– Vi har blivit vilseledda när det gäller att förstå klimatförändringar genom att inte ägna tillräcklig uppmärksamhet åt naturliga orsaker till klimatförändringarna, särskilt från solen och från de långvariga svängningarna i havscirkulationer.

Forskare är alltså, till skillnad från vad som påstås, oense om klimatförändringarna.

– De historiska uppgifterna är sparsamma och otillräckliga, förklarar Judith Curry vidare. Det råder oenighet om värdet av olika bevis, särskilt värdet av globala klimatmodeller. Det råder oenighet om det lämpliga logiska ramverk för att länka och bedöma bevisen.

– Klimatforskare har trasslat in sig i en hård politisk debatt som polariserat forskarsamhället. Som ett resultat av mina analyser, som utmanar IPCC:s slutsatser, har jag kallats för förnekare av andra klimatforskare. Mina motiv ifrågasätts. Det finns ett enormt tryck på klimatforskare att anpassa sig till så kallad konsensus. Detta tryck kommer inte bara från politiker, utan från finansiärer, universitet och professionella föreningar och forskare som själv är ”gröna aktivister”. Starka monetära intressen samt anseende och auktoriteter förstärker denna konsensus.

Denna ”politiserade miljö”, anser Judith Curry, gör att klimatforskarnas förväntas förespråka minskningar av koldioxidutsläpp. Det är ”default”-läget.

– Detta riskerar att förstöra vetenskapens rykte om ärlighet och objektivitet, utan vilket forskare blir betraktade som bara en annan lobbygrupp, påpekar hon.

Se hela hennes uttalande HÄR.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program