Karaktärsmördad i SVT:s ”Vaccinkrigarna” – vinner mot staten och får skadestånd

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige


Swebbtvs tidigare intervju med Linda Karlström.

Svenska staten döms nu att betala skadestånd till finlandssvenska Linda Karlström efter att hon hängts ut i SVT:s så kallade dokumentär ”Vaccinkrigarna”. Enligt Stockholms tingsrätt saknas det i Sverige ”en mekanism där kvinnans rätt till privatliv kan vägas mot journalisternas yttrandefrihet”, varför staten anses ha brustit i sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I en intervju med Swebbtv berättar Karlström att hon utsattes för allvarliga hot efter SVT:s ”journalistik”.
– Jag kunde inte ens gå och handla ensam, säger hon.

Idag kom tingsrättens dom gällande statens förpliktelser enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter i förhållande till dokumentären ”Vaccinkrigarna” i SVT.

Det handlar alltså om Linda Karlström, som bland annat spelades in i hemlighet av SVT. Media har sedan kallat henne för sådant som ”antivaccin-aktivist” och ”vaccinmotståndare”.

Karlström stämde staten, som hon anser överträtt hennes rättigheter i Europakonventionen.

”Kvinnan ansåg att dokumentären, och då särskilt journalisternas användande av falska identiteter och dold kamera, utgjorde ingrepp i hennes rätt till privatliv, tankefrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet”, skriver Stockholms tingsrätt i ett pressmeddelande.

En stat har både negativa som positiva förpliktelser enligt Europakonventionen.

De negativa förpliktelserna handlar om att staten ska avhålla sig från ingrepp i den enskildes rättigheter som finns i konventionen. De positiva förpliktelserna handlar om att staten har en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda den enskildes konventionsrättigheter, inte bara till staten utan även i förhållande till andra enskilda, förklarar Stockholms tingsrätt.

Enligt Linda Karlström svarar staten för SVT:s agerande och har därmed, genom SVT, gjort sig skyldig till ingrepp i hennes rättigheter. Detta håller inte tingsrätten med om.

Men Karlström argumenterade även för att staten inte tillhandahållit ett tillräckligt skydd mot SVT:s ingrepp i hennes rättigheter och att staten därmed brustit i sina positiva förpliktelser.

Denna uppfattning delas av domstolen.

”Tingsrätten bedömer att publiceringen av dokumentären inneburit ett ingrepp i kvinnans rätt till privatliv, såvitt avser publicering av material från inspelningar med dold kamera och genom användningen av falska identiteter. Vidare anser tingsrätten att det i Sverige saknas en mekanism där kvinnans rätt till privatliv kan vägas mot journalisternas yttrandefrihet, i syfte att bedöma om ingreppet varit försvarligt. Tingsrätten bedömer att det befintliga självregleringssystemet inte räcker i det här hänseendet. Frånvaron av en sådan mekanism innebär enligt tingsrätten att staten överträtt sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen”, skriver Stockholms tingsrätt.

”I det nu föreliggande fallet har Linda Karlströms rätt till sitt privatliv överträtts. Det är fråga om publicering av material som åtkommits genom dold kamera samt genom vilseledande av Linda Karlström. Publiceringen har fått stor spridning och ligger alltjämt kvar på SVT Play. Det är tydligt att Linda Karlström har tagit illa åt sig av publiceringen och det tillvägagångssätt som använts för att erhålla det material som publicerats”, står det i domslutet enligt Hufvudstadsbladet.

Domstolen har därför tillerkänt Linda Karlström skadestånd. Karlström hade begärt 150.000 kronor men får 100.000 kronor i ersättning med ränta, skriver Svenska Yle. Karlström förklarade i rätten att hon utsatts för ett karaktärsmord, påpekar tidningen.

Granskningsnämnden har tidigare friat SVT-dokumentären.

Karlström har tidigare sagt till Swebbtv att hon utsattes för ett mediedrev i samband med dokumentären.

– Vilket genom ett trollslag ledde till att jag miste alla mina uppdrag inom den lokala idrottsklubben där jag varit verksam i 17 år. Jag hade många olika uppdrag och var ansvarig tränare för redskapsgymnasterna. Jag miste alla uppdrag och fick inte vara domare längre. Jag kunde inte visa mig utomhus. Det här var ju stora nyheter i såväl rikssvensk media som i finlandssvensk och finsk media. Det var fruktansvärt. Jag blev till och med utsatt för riktigt hotfulla situationer när jag var ute och promenerade. Omedelbart efter Vaccinkrigarna var det osäkert för mig att röra mig i offentligheten. Jag kunde inte ens gå och handla ensam.

I artikel 8 i Europakonventionen står det att ”Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.”

Se Swebbtvs intervju med Linda Karlström:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program