Intensiva förhandlingar för att bryta dödläget i regeringsfrågan

Faksmimil: Regeringens Webbtv

Magdalena Andersson (S) har förhandlat med Vänsterpartiet hela helgen, utan några framgångar presenterats. Vid lunchtid imorgon ska Andersson rapportera till talmannen om hon har lyckat säkra ett underlag för att bilda regering.

Det som krävs för att Andersson ska kunna bilda regering är både Vänsterpartiets och Centerpartiets passiva stöd, utöver regeringspartiernas aktiva stöd. En majoritet i riksdagen måste tolerera den föreslagna den föreslagna regeringsbildaren, alltså inte aktivt stödja den.

Vid omröstningen kan riksdagens ledamöter trycka på den röda knappen, vilket innebär att de avslår förslaget till statsminister. De kan också trycka grönt, vilket betyder att de aktivt stödjer statsministern. Detta gör de partier som ingår i regeringen. Enligt praxis trycker de partier som är stödpartier till regeringen på den gula knappen, vilket innebär ett passivt stöd till regeringen. Bara om en majoritet trycker på den röda knappen stoppas den föreslagna statsministern från att bilda regering. Om en majoritet trycker på gul och grön knapp tolereras regeringsbildaren.

Centerpartiet har efter de segdragna förhandlingarna med regeringen om skogsbruket och strandskyddsreglerna sagt att de kommer trycka på gul knapp, alltså ge ett passivt stöd för Andersson som regeringsbildare. De har däremot inte lovat att de kommer stödja budgeten. Partiledare Annie Lööf (C) och den ekonomiskpolitiska talesmannen Martin Ådahl (C) har båda sagt att de inte kommer stödja budgeten om Vänsterpartiet får inflytande över den. Vänsterpartiet har å sin sida sagt att de överväger att trycka på röd knapp om de inte får direkt inflytande över budgetarbetet.

Det innebär att Andersson står inför ett dilemma. Hon kan bli vald till statsminister om hon lovar Vänsterpartiet inflytande över budgeten, med risken att Centerpartiet kan dra tillbaka sitt stöd för henne som regeringsbildare i sista stund. Däremot innebär ett eventuellt inflytande för Vänsterpartiet över budgeten att Centerpartiet inte kommer stödja den, förutsatt att Centerpartiet inte backar från tidigare uttalanden. I sådana fall förlorar Andersson sin första budgetomröstning som statsminister och det konservativa blockets budget går igenom istället. Vilket skulle utlösa regeringskris för en regering som knappt hunnit tillträda.

Skulle Andersson inte ha kommit fram till något med Vänsterpartiet innan lunchtid imorgon kan hon begär mer tid hos talmannen Andreas Norlén. Då ska däremot en lösning på det låsta läget kunna bevisas vara nära.