Hemliga planer på kinesisk flottbas i Atlanten oroar USA

Foto: Gu Yagen

Kina ökar det militära trycket mot USA genom att de enligt hemliga dokument förväntas förvärva en flottbas i Atlanten. Vilket vid en väpnad konflikt i Taiwan där USA och Kina engageras kan betyda att kriget utvidgas till större områden.

Det är läckta hemliga dokument som Wall Street Journal kommit över som pekar på att Kina har förhandlat med regimen i Ekvatorialguinea om att hyra en flottbas. Detta skulle innebära att Kina skaffar sig möjligheter att agera med maritima stridskrafter i Atlanten vid en väpnad konflikt med USA. Vilket skapar ytterligare hot för USA och hotar deras maritima monopolställning de har haft fram tills nu.

Spekulationer hur en konflikt mot Taiwan kan komma att utvecklas har varit många. Det finns ett scenario som inkluderar att Kina först slår till mot olika strategiskt viktiga baser som behövs för att USA ska kunna försvara Taiwan. Amerikanska generaler har varnat för att de kan förlora ett sådant initialt slag. Särskilt efter att Kina upprustat sin förmåga att använda militära kapaciteter långt utanför sitt eget lands gränser och territorialvatten.

– I det läget var trenden i krigsspelet att vi inte bara förlorade, utan förlorade snabbare, varnade generallöjtnant Clinton Hinote i en intervju med Yahoo News.

Foto: Americas Navy

Ett sådant anfall syftar till att Taiwan ska känna sig isolerat och ge upp snabbare när väl den kinesiska landstigningen inleds. En direkt landstigning mot Taiwan är ett riskspel, då det är en logistisk mardröm och kommer innebära omfattande förluster för Kina. Fördröjer Taiwan en landstigning eller får den att helt köra fast, skulle USA hinna mobilisera och gruppera fram omfattande militära resurser. Om Kina har en flottbas i Atlanten skapas däremot ett hot även öster om USA, kinesiska örlogsfartyg och ubåtar i Atlanten skulle tvinga USA att hålla stridskrafter som annars kunnat sättas in i Taiwan i beredskap på östra sidan om landet.

– Det här är ett signifikant hot. Jag tror om Kina skulle få en militär användbar marinbas vid den atlantiska kusten i Afrika, och med militärt användbar menar jag mer än ett ställa där de kan lägga till och fylla på drivmedel samt förnödenheter. Jag pratar om en hamn där de kan fylla på med ammunition och reparera skadade fartyg, sa general Stephen Townsend till senaten i april.

En väpnad konflikt behöver inte alltid utvecklas till fullskaligt krig mellan två länder. Stormakterna har ofta bedrivit det som kallas proxykrig mot varandra. I dessa typer av väpnade konflikter kan länderna bidra med materiel och utbildningsinsatser till vardera olika sidor, men det kan också involvera stridskrafter som hamnar i regelrätta slag mot varandra. Under Korea-kriget hamnade amerikanska förband i strid med kinesiska stridskrafter som involverade sig i konflikten på Nordkoreas sida. Den väpnade konflikten nådde däremot inte längre än så, det eskalerade aldrig till ett fullskaligt krig länderna emellan.

I fallet med Taiwan kan en väpnad konflikt begränsas till Taiwan och det omedelbara närområdet, men i ett läge där intensiteten går upp och USA:s maritima monopolställning i världen hotas kan det eskalera. Skulle Kina dessutom slå till mot USA:s baser i en första våg, skulle det likna det som japanerna gjorde mot USA under andra världskriget vid Pearl Harbour. Ett fullskaligt krig mellan de två stormakterna kan då bli ett faktum.

Foto: Gu Yagen

Det är läckta hemliga dokument som Wall Street Journal kommit över som pekar på att Kina har förhandlat med regimen i Ekvatorialguinea om att hyra en flottbas. Detta skulle innebära att Kina skaffar sig möjligheter att agera med maritima stridskrafter i Atlanten vid en väpnad konflikt med USA. Vilket skapar ytterligare hot för USA och hotar deras maritima monopolställning de har haft fram tills nu.

Spekulationer hur en konflikt mot Taiwan kan komma att utvecklas har varit många. Det finns ett scenario som inkluderar att Kina först slår till mot olika strategiskt viktiga baser som behövs för att USA ska kunna försvara Taiwan. Amerikanska generaler har varnat för att de kan förlora ett sådant initialt slag. Särskilt efter att Kina upprustat sin förmåga att använda militära kapaciteter långt utanför sitt eget lands gränser och territorialvatten.

– I det läget var trenden i krigsspelet att vi inte bara förlorade, utan förlorade snabbare, varnade generallöjtnant Clinton Hinote i en intervju med Yahoo News.

Ett sådant anfall syftar till att Taiwan ska känna sig isolerat och ge upp snabbare när väl den kinesiska landstigningen inleds. En direkt landstigning mot Taiwan är ett riskspel, då det är en logistisk mardröm och kommer innebära omfattande förluster. Fördröjer Taiwan en landstigning eller får den att helt köra fast, skulle USA hinna mobilisera och gruppera fram omfattande militära resurser. Om Kina har en flottbas i Atlanten skapas däremot ett hot även öster om USA, kinesiska örlogsfartyg och ubåtar i Atlanten skulle tvinga USA att hålla stridskrafter som annars kunnat sättas in i Taiwan i beredskap på östra sidan om landet.

– Det här är ett signifikant hot. Jag tror om Kina skulle få en militär användbar marinbas vid den atlantiska kusten i Afrika, och med militärt användbar menar jag mer än ett ställe där de kan lägga till och fylla på drivmedel samt förnödenheter. Jag pratar om en hamn där de kan fylla på med ammunition och reparera skadade fartyg, sa general Stephen Townsend till senaten i april.

En väpnad konflikt behöver inte alltid utvecklas till fullskaligt krig mellan två länder. Stormakterna har ofta bedrivit det som kallas proxykrig mot varandra. I dessa typer av väpnade konflikter kan länderna bidra med materiel och utbildningsinsatser till vardera olika sidor, men det kan också involvera stridskrafter som hamnar i regelrätta slag mot varandra. Under Korea-kriget hamnade amerikanska förband i strid med kinesiska stridskrafter som involverade sig i konflikten på Nordkoreas sida. Den väpnade konflikten nådde däremot inte längre än så, det eskalerade aldrig till ett fullskaligt krig länderna emellan.

I fallet med Taiwan kan en väpnad konflikt begränsas till Taiwan och det omedelbara närområdet, men i ett läge där intensiteten går upp och USA:s maritima monopolställning i världen hotas kan det eskalera. Skulle Kina dessutom slå till mot USA:s baser i en första våg, skulle det likna det som japanerna gjorde mot USA under andra världskriget vid Pearl Harbour. Ett fullskaligt krig mellan de två stormakterna kan då bli ett faktum.