Migrationsstatistik, oktober 2019

Slides från Gunnar Sandelins föredrag på Swebbtv-konferensen 2019.

File Type: pdf
Categories: pdf