”Digitala produktpass” ska påskynda klimatalarmismens ekonomiska revolution

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

EU:s flagga © Foto: Council of Europe

EU-kommissionen vill nu införa ett ”digitalt produktpass” på så gott som alla produkter i Europa, rapporterar GS1 Sweden. Produktpassen kommer göra att värdekedjan av en vara kan kartläggas och granskas. En produkts ”hållbarhet” genom hela värdekedjan blir därmed publik. Syftet är att påskynda ”omställningen” till en ”cirkulär ekonomi”. De digitala passen innebär också att ”gröna produkter” blir standard, enligt GS1.

”Digitala produktpass” (DPP) är nog något de flesta aldrig hört talas om. Men det är något som EU-kommissionen nu vill införa i Europa genom ny lagstiftning.

Vad innebär det?

Jo, att ”nästan alla produkter” i EU kommer innehålla digital information om så kallad hållbarhets- och spårbarhetsdata, enligt GS1 Sweden.

Förslaget är en del av EU:s ramlagstiftning ”Ecodesign Sustainable Products Regulation” (ESPR) och ingår i EU:s ”gröna giv”, vilken i sin tur är en del av FN:s ”globala mål”.

”Klimatförändringarna och miljöförstöringen är ett hot mot Europas och världens fortsatta existens”, hävdar EU:s gröna giv på sin hemsida.

Syftet med produktpassen är bland annat att företag och konsumenter ska kunna göra ”hållbara val”. Man ska alltså kunnat kartlägga om företagen i värdekedjan uppfyller ”hållbarhetskrav”.

Men i längden finns det ett större syfte som handlar om att påskynda utvecklingen av en ”cirkulär ekonomi”. I bakgrunden finns således den påstådda klimatkrisen.

För det är ju vad cirkulär ekonomi handlar om, att skapa ett nytt ekonomiskt system som i första hand skulle ta hänsyn till klimatet.

Så här förklarade regeringen ”cirkulär ekonomi” på sin hemsida tidigare i år:

”Att driva på den gröna industriella revolutionen är en av regeringens högst prioriterade frågor. En kommitté ska därför utreda inom vilka områden och på vilka sätt ekonomiska styrmedel kan användas för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Utredningen ska inrikta sig på områden med en betydande miljö- eller klimatpåverkan, där styrmedel på ett betydande och samhällsekonomiskt effektivt sätt kan främja en sådan omställning.”

Enligt GS1 Sweden kommer omställningen till en cirkulär ekonomi förutsätta mer spårbarhet i hela värdekedjan av en produkt. För nu kommer så kallade hållbara produkter bli norm inom EU.

Produktpassen är alltså helt enkelt en digital beskrivning av en fysiskt produkt och som kommer tvinga fram en transparens hos tillverkarna.

I praktiken kan det bli en kraftfull styrmekanism för att få företag att ”ställa om”.

”Informationen kan handla om produktens hållbarhetsprestanda, ursprung, garanti, återvinning och instruktioner för montering eller reparationer… Europa är i början av sin transformation till en mer cirkulär ekonomi och siktar på att bli världens mest hållbara region”, skriver GS1 i en annan informationsartikel om passen på sin sajt.

– Det här är ett viktigt steg mot cirkulär ekonomi och som berör alla som säljer produkter inom EU, även de tillverkare som inte har hållbarhetsanspråk på sin produkt. Därför är det viktigt att börja förbereda sig redan nu, säger Jonatan Tullberg, vd för GS1 Sweden, i ett uttalande på organisationens hemsida.

Den nya lagen ska beslutas om under 2024, och börja gälla 2025.

Läs tidigare relevanta artiklar:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program