”Den starka, kollektivt orienterade individen är evolutionens idealmänniska”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Det naturliga urvalet har satts ur spel i det moderna samhället. Detta diskuterar etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg i Swebbtv Vetenskap. Tidigare hade evolutionen, som är mycket hård, betydligt större inverkan på människan och samhällets utveckling.

Det är i ett nytt avsnitt av Swebbtv Vetenskap som Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi, bland annat diskuterar evolutionspsykologi.

Han går djupare in i evolutionen och västvärldens utveckling.

Evolutionen är väldigt hård och knappast driven av moral. Rent evolutionärt är det till exempel väldigt gynnsamt om hälften av en barnkull inte överlever, eftersom det gynnar genpoolen i en population, förklarar Arnstberg. Detta samtidigt som föräldrar aldrig i historien välkomnat detta.

Pesten, då stora delar av Europa strök med, var ur evolutionens synvinkel något positivt.

I ungefär 200 år har människan nu allt mer avlägsnat sig från det liv som den egentligen är skapad för att leva.

Evolutionspsykologi kolliderar med modern, samhällelig moral. Evolutionen handlar om hur urvalet sker, hur ”biologiskt friskt” samhället är, till exempel att människor utvecklar en personlighetstyp som tål väldigt mycket, har ett starkt immunförsvar och inte blir dummare med åren. Mycket av det som evolutionen mår bra av är helt inacceptabelt för människor.

– Den naturliga selektionen leder fram till en klyftig människa som har en väldigt stark personlighet ungefär år 1800, som är kapabel att lyfta samhället genom den industriella revolutionen, säger Karl-Olov Arnstberg i Swebbtv. Det är ingen tillfällighet att den ägde rum i England, där fanns de här förutsättningarna mer än hos andra. Men resten av Europa kom ju inte långt efter. En genomsnittsengelsman runt år 1800 låg nog 10-15 poäng högre intelligensmässigt än vad de gör idag.

– De hade också en personlighet som tålde väldigt mycket. Inte som dagens woke-ungdomar som mest bekymrar sig över att vara skyddade i olika sammanhang.

Fram till den industriella revolutionen fick människan kämpa hårt för sin överlevnad. De som inte klarade det, överlevde inte.

– Enkelt uttryckt är det så. En positiv selektion, som leder fram till att människor är så klyftiga och härdiga personlighetsmässigt att de kan lyfta den västerländska civilisationen till en helt annan dignitet, fortsätter Arnstberg,

– Evolution har ingenting med moral att göra eller vad vi tycker är ett trevligt eller tryggt samhälle, utan det är en biologisk mekanism, som tyvärr inte alls är jämlikhetsorienterad eller som skyddar svaga människor. Tvärtom slås de svaga ut.

Det finns dock en ”sympatisk” sak i det hela.

– Och det är att det inte den starka individen som är det ideala, utan det är den starka, kollektivt orienterade individen som är beredd att göra väldigt mycket för att kollektivet ska överleva som evolutionen ser som den ideala människa.

Se hela programmet:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program