97 procent av smittad vårdpersonal var fullvaccinerade

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Vårdpersonal som av någon anledning inte vill ta det så kallade vaccinet mot covid-19 ”får inte göras till syndabockar”, skriver nu en norsk läkare i NRK. Vaccinen skyddar dåligt mot covidinfektion och det är mer sannolikt att en patient smittas av fullvaccinerad vårdpersonal, påpekar han i tidningen.

Det är den norske läkaren Solveig Thorp Holmsen som nu reagerar på häxjakten mot ovaccinerad vårdpersonal.

Den är olycklig och ovetenskaplig, säger han.

Thorp Holmsen påpekar att covidvaccinen skyddar mindre bra mot smittspridning, och hänvisar till en studie i Lancet som påvisat just detta.

”Tyvärr är vaccinen mindre effektiva för att förhindra infektion än vi hade hoppats och trott… Det finns en betydande risk för infektion om man lever med någon som har covid, även om man är vaccinerad”, skriver han i NRK och påpekar att det vaccinerade också smittar andra lika lätt som ovaccinerade.

”För patienter inom hälso- och sjukvården är det mer sannolikt att de blir smittade av en vaccinerad vårdpersonal än av en av de få ovaccinerade”, fortsätter han.

På sjukhuset där han jobbar har 34 personer i personalen smittats av covid-19 sedan den 1 augusti i år. 33 av dem var fullvaccinerade, endast en var ovaccinerad. Av de 33 fullvaccinerade hade minst åtta blivit smittade av någon i deras hushåll.

Läkaren tycker mobbningen av ovaccinerad är beklaglig. Den måste upphöra och ovaccinerade får inte göras till syndabockar, förklarar han. Ovaccinerad personal är tvärtom en viktig resurs.

Enligt Solveig Thorp Holmsen kommer åtgärder som utesluter ovaccinerad vårdpersonal ha liten effekt på infektionsrisken på vårdinrättningar.

”Eftersom de flesta smittade inom vårdpersonal är vaccinerade vore ett föreläggande om att omplacera ovaccinerade, eller att föreslå ett yrkesförbud för dem, olyckligt, ovetenskapligt och icke överensstämmande med de smittvägar vi ser i praktiken”, skriver han i NRK och påpekar att det oftast räcker med bra smittskyddsåtgärder.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program