Antal dödstal per TWh för respektive energikälla

Illustration: Antal dödstal per TWh för respektive energikälla

File Type: png
Categories: image