Svenska regeringen fullföljde 180 graders sväng om minimilön

Foto: Faksimil riksdagens webbtv

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelar att hon är nöjd med utfallet av förhandlingarna i ministerrådet vad gäller minimilöner. Nu väntar förhandlingar med EU-parlamentet innan förslaget om minimilön kan implementeras inom EU.

Förslaget innebär ett hårt slag mot den svenska lönebildningsmodellen, vilken Swebbtv skrivit om tidigare. Sveriges socialdemokratiska regering har svängt 180 grader i frågan, då de först avsåg att rösta nej men sedan ändrade sig och röstade ja. Danmarks socialdemokratiska regering röstade nej till förslaget.

Det konservativa blocket i Sverige var motståndare till EU:s linje, det var även Svenskt Näringsliv och LO. Den fackliga organisationen LO ändrade däremot åsikt samtidigt som den socialdemokratiska regeringen.

Frågan är ännu inte avgjord då detta ska tas till debatt och beslut i EU-parlamentet, hur det faller ut är ännu oklart. Svenska modellen initierades redan 1938 genom det så kallade Saltsjöbadsavtalet, där fackförbunden och näringslivet enades om att eftersträva konsensus. Detta genom att skapa regler och institutioner som skulle skapa stabilitet på arbetsmarknaden och gemensam grund för arbetsrättsliga frågor.

Hela 83 procent av de privatanställda omfattas av kollektivavtal, vilket är basen i den svenska lönebildnings- och arbetsrättsliga modellen.