Gustav Kasselstrand: Opinionsframgångar för AfS

Foto: Alternativ för Sverige

I inlägg på sociala medier pratar Alternativ för Sverige om att de tror att det är deras parti som gömmer sig bakom olika ökningar bland övriga partier i olika opinionsinstituts mätningar. Partiet har tidigare slagit rekord i Sentios mätning beställd av Nyheter Idag och gjorde ett kyrkoval som gick bättre än de flestas förväntningar.

I en mätning regionalt i Värmland, som gjordes av Novus på uppdrag av den lokala Nya Wermlands Tidningen, rusar kategorin övriga partier till höga nivåer. Från 1,34 procent under valet 2018 till 4,2 procent i Novus mätning. Alternativ för Sverige menar i sina inlägg att det mest troligt är det egna partiet som står för ökningen, då de två andra tänkbara partierna utanför riksdagen, Feministiskt Initiativ och Medborgerlig Samling, enligt partiet varit svaga i länet vid det tidigare valet. På Valmyndighetens hemsida framgår det att Alternativ för Sverige samlade dubbelt så många röster som Medborgerlig Samling i Värmland under valet 2018 och att Feministiskt Initiativ kollapsade jämfört med det tidigare valresultat 2014.

– Ökningen hos i stort sett samtliga institut sammanfaller med att vi drog igång vår valrörelsekampanj under våren. Sedan dess har vi fått mycket stor exponering i alternativmedier för våra torgmöten, i lokalmedier för våra kommunala kandidaturer, och till viss del även i systemmedier tack vare Roger Richthoffs övergång, säger partiledare Gustav Kasselstrand till Swebbtv Nyheter.

– Vi är nu det dominerande partiet hos det enda institut som särredovisar övriga partier, Sentio, fortsätter han.

I Sentios mätning har partiet under en längre tid legat kring en procent och slog i maj nytt rekord. Partiet fick då 1,2 procent i mätningen. Partiet ligger avsevärt högre än övriga särredovisade partier i mätningar utslaget över tid. Ytterligare ett exempel där övriga partiers ökning varit signifikant var i SCB:s stora partisympatiundersökning, där växte övriga partier från 1,1 procent från den tidigare mätningen i november förra året, till 2,0 procent i majs mätning i år.

– Även spelbolaget Betssons bedömningar att vi är det parti utanför riksdagen som det kommer att gå bäst för, och oddsen sänktes ytterligare så sent som förra veckan, menar Kasselstrand.

Betsson som gör värderingar av troliga valresultat sänkte oddsen förra veckan för att Alternativ för Sverige kommer att komma över 0,75 procent i årets val. För Medborgerlig Samling finns det möjlighet att satsa på om partiet kommer att komma över eller under 0,25 procent medan det för Alternativ för Sverige går att satsa på om partiet kommer över eller under 0,75 procent. Feministiskt Initiativ som syns och hörs allt mindre, gör inte Betsson några bedömningar för.

Alternativ för Sveriges företrädare lyfter ofta fram hur viktigt det är att partiet kommer över till exempel en procent, dels för att det skapar större möjligheter för indirekt påverkan men även för att det inför valet 2022 innebär att partiets valsedlar läggs ut i alla vallokaler. Vilket underlättar de logistiska utmaningar det innebär för ett parti som annars måste köra ut alla dessa till de tusentals vallokaler som väljarna går och röstar i under valdagen.

Partiet genomförde under nationaldagen en rikstäckande flygbladsutdelning där medlemmar var ute på flera orter runtom i Sverige och delade flygblad till hushållen.