Ekonomiska obalanser i Kina enligt IMF

Foto: Pixabay

IMF menar att återhämtningen i Kina har varit god fram till nu, men de varnar för att den börjat bli obalanserad och bromsar in. Kina är en av världens största ekonomier och ekonomisk instabilitet i Kina kan resultera i negativa följdeffekter på världsekonomin.

De så kallade nedåtriskerna ökar enligt IMF:s Artikel IV-rapport. Finanspolitiska åtstramningar och svag återhämtning av den inhemska konsumtionen till följd förnyade Covid19-utbrott, förklarar en stor del inbromsningen enligt rapporten. Vidare pekar rapporten ut den långsiktiga risken med en åldrande befolkning och därmed minskat utbud på arbetskraft.

Även de omfattande elavbrotten som landet drabbats av har slagit hårt mot tillverkningsindustrin. Fastighetssektorn har vidare haft problem med att hantera myndigheternas skärpta krav kring lån, krav myndigheterna implementerat för att få ned belåningsgraden.

IMF anser också att Kinas penningpolitiska linje bör vara fortsatt stimulativ, men att finanspolitiken ska vara neutral. Rapporten efterfrågar även en mer flexibel växelkurs för Kinas valuta.

IMF vill också att Kina ska bidra med att skapa goda möjligheter för små låginkomstländer att hantera sin skuldsättning. Rapporten pekar ut att Kina bör anpassa sig samt följa vad IMF menar är en rättvis och regelbaserad internationell handel.